Toelichting op de Phi ratio en Gulden snede

In de natuur (van zaadjes en bloemblaadjes tot de opbouw van het menselijk lichaam), in de architectuur, in het universum, overal vinden we de phi-spiralen en verhouding van de Gulden snede terug als ideale geometrische verhouding voor groei, behoud van energie en schoonheid.

Gulden/gouden/goddelijke rechthoek:

bron afbeeldingen: www.wanttoknow.nl
Afbeeldingen: https://www.wanttoknow.nl/overige/de-ontsluiering-van-de-gulden-snede/

De rechthoek heeft een verticale lengte van 1 en een horizontale lengte van 1,618.

Door met een verticale lijn een vierkant in de rechthoek te maken, creëer je aan de rechterkant een volgende gouden rechthoek. Deze onderverdeling herhaalt zich spiraalsgewijs naar binnen toe en dit kun je eindeloos blijven herhalen. De gulden hoek (ong 137,5°) is een hoek die de gulden snede volgens een cirkel verdeelt.

Deze spiralisering vind je overal in terug. De spiraal is de natuurlijke stromingsvorm van water wanneer het door het afvoerputje gaat. Het is ook de natuurlijke stromingsvorm van de lucht in tornado’s en orkanen. Hiernaast de Nautilusschelp als mooi voorbeeld. De Gulden Snede komt talloze malen voor in het menselijke lichaam, in de verhoudingen van de botten en de lengte van armen en benen bijvoorbeeld. De Gulden Snede vormt bijvoorbeeld ook de verhouding van de afstand van de navel tot de teen en van de navel tot de kruin.

Cristobal Vila illustreert het principe van Phi en de Gulden Snede prachtig in zijn korte film Nature by Numbers: https://www.youtube.com/watch?v=kkGeOWYOFoA