Links

Holistische Praktijk voor Dier en Mens Den Hoek

Information Medicine, platform voor online geluidstherapie en het behandelen met harmonische frequenties:

Analemma, voor informatie over coherent water en het aanschaffen van de Analemma waterstaven:

Produkten

Onderzoek:

Fondsenwerving/Goede DoelenStichting:

Beroepsverenigingen:

Opleidingen:

Radiësthesie/Woonbiologie: