Maatregelen Corona-virus

Ook in deze Covid-19 periode nemen wij onze verantwoordelijkheid en zorgen we voor een veilige leeromgeving.  Je leest hier alle informatie over de nodige maatregelen die wij treffen om onze lessen en lezingen verantwoord te kunnen laten verlopen.

Om tijdens het theorie gedeelte de 1,5 meter te faciliteren en te zorgen dat onze cursisten zich vrij door onze ruimten kunnen bewegen hebben wij besloten om het aantal cursisten dat maximaal kan deelnemen aan onze lessen te verkleinen naar maximaal 26 personen.

Update dd 15-12-2020:

Alle cursusactiviteiten tot 19 januari 2021 komen te vervallen i.v.m. geldende Corona-maatregelen.

Mondkapjesverzoek:

We verzoeken iedereen bij het betreden van de cursusruimte/boerderij Den Hoek een mondkapje te dragen en deze op te houden tijdens het bewegen/verplaatsen/praktijklessen. Op het moment dat je in de cursusruimte aan je tafel zit om de les te volgen en er voldoende afstand is van je mede-cursisten/docenten, kun je het mondkapje afzetten. Ook tijdens de praktijklessen en/of het oefenen in tweetallen is het verzoek wel een mondkapje te dragen.

Update d.d. 29-09-2020: i.v.m. de aangescherpte Corona-regels is de maximale groepsgrootte teruggebracht van 30 naar een maximum van 26 deelnemers. Dit om te waarborgen dat er in de cursusruimte in totaal minder dan 30 personen aanwezig zijn. Het praktijkgedeelte is afgesloten van de cursusruimte en niet toegankelijk voor cursisten tijdens de lesdagen. Uiteraard met inachtneming van de onderlinge afstand van 1,5 meter in de theoretische lessen.

Algemene regels voor iedereen:

 • Blijf altijd thuis als je klachten hebt! Geen uitzonderingen! Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius. Als een van uw huisgenoten koorts en/of benauwdheid heeft blijft u ook thuis.
 • Was vaak je handen.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 • Schud geen handen.
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.

Healthcare-Academy Den Hoek zorgt ervoor dat:

 • Dit Corona protocol up-to-date blijft en bij alle betrokkenen bekend is.
 • De veiligheidsvoorschriften die in het gebouw gelden zichtbaar voor iedereen zijn opgehangen.
 • Deuren zoveel mogelijk openstaan, zodat deurhendels niet of zo min mogelijk hoeven te worden aangeraakt.
 • De ruimtes waar we met elkaar in werken goed en regelmatig worden geventileerd (openzetten buitendeur, ramen en gebruik plafondventilators).
 • Er voldoende papieren handdoekjes en desinfecterende middelen aanwezig zijn.
 • Het cursusmateriaal zoveel mogelijk digitaal wordt aangeboden (in plaats van de cursusmappen), om risico’s te vermijden.
 • In de zaalopstelling rekening wordt gehouden met 1,5 meter onderlinge afstand.
 • Ruimtes en materialen regelmatig worden gereinigd. Alle oppervlakken en objecten (bijv. werkoppervlakken, toetsenborden, tafels, stoelen, uitrustingsstukken, deurkrukken, koffiemachines en andere objecten), worden regelmatig gereinigd, vooral als ze door veel mensen worden aangeraakt.
 • Kopjes, glazen, borden of keukengerei worden na gebruik in de afwasmachine gereinigd.

Maatregelen waar de docenten voor zorgen

De docent:

 • Volgt in de eerste plaats alle algemene regels zoals hierboven vermeld.
 • Vraagt voorafgaand aan het begin van iedere les of er deelnemers zijn die momenteel verkouden zijn, andere klachten hebben van de luchtwegen dan wel koorts hebben. Zo zorgt de docent voor een laatste check om te voorkomen dat er mensen aanwezig zijn die mogelijk met het virus besmet zijn. Indien het risico is vergroot, dan kan de deelnemer alsnog niet mee doen.
 • Zal de te leren technieken zo toepassen dat het directe contact tussen personen tot een minimum wordt beperkt.
 • Controleert zelf de presentielijst en vult deze zelf in.
 • Houdt tijdens de cursus de controle op de geldende voorzorgmaatregelen.
 • Vraagt aan het eind van de les om alle persoonlijke items mee te nemen uit de ruimte en checkt of er niets is blijven liggen.
 • Ziet er op toe dat alle gladde oppervlakken die zijn aangeraakt of gebruikt na iedere les worden gedesinfecteerd, inclusief tafels, krukken enz. Dat geldt ook voor fysieke gereedschappen of lesmaterialen die tijdens de les zijn gebruikt.

Maatregelen waar iedere deelnemer voor verantwoordelijk is:

 • Volg in de eerste plaats al de algemene regels zoals hierboven vermeld!
 • Kom maximaal 5-10 minuten voor aanvang de locatie binnen.
 • Houdt in het gebouw de 1,5 meter afstand in acht en blijf zo veel mogelijk buiten wachten of pauzeren.
 • Was je handen grondig bij het betreden van het gebouw en na het beëindigen van de les en gebruik de papieren handdoekjes. Raak in het gebouw zo min mogelijk oppervlakten aan.
 • Het gebruik van voorwerpen aanwezig in de keuken is beperkt. Breng bij voorkeur een eigen drinkfles mee, voorzien van eigen naam. Deze fles wordt alleen door uzelf gebruikt.
 • Geen fysiek contact tussen individuen bij begroeting of afscheid;
 • Houd een afstand van 1,5 meter aan tijdens alle delen van de lesdag, behoudens de praktijklessen. Voor de praktijklessen geldt dat er waar mogelijk individueel wordt gewerkt of in tweetallen (met voldoende onderlinge afstand tussen de tweetallen). Beperk het aantal oefenpartners per dag tot maximaal 2 personen. Bij het geven van uitleg of het voordoen van een techniek door de docent, doet de deelnemer een stapje naar achteren.
 • Persoonlijke elektronische apparaten zoals mobiele telefoons en tablets worden in principe niet gebruikt. Indien apparatuur toch gebruikt wordt, dan moeten de handen na elk gebruik worden gewassen en de apparatuur voor gebruik worden gereinigd.
 • Deelnemers die een mondmasker of veiligheidsbril willen dragen, mogen dit doen. De persoon is zelf verantwoordelijk voor het meebrengen van deze aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen. Raak uw gezicht of mondmasker niet aan als u er een gebruikt. Bij het oefenen in tweetallen overleggen de deelnemers vooraf samen of er al dan niet een mondkapje wordt gedragen.