Maatregelen Corona-virus

Wij nemen onze verantwoordelijkheid en zorgen voor een zo veilig mogelijke leeromgeving.  Je leest hier alle informatie over de nodige maatregelen die wij treffen om onze lessen en lezingen verantwoord te kunnen laten verlopen.

Algemene regels voor iedereen:

 • Blijf altijd thuis als je klachten hebt! Geen uitzonderingen! Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius. Als een van uw huisgenoten koorts en/of benauwdheid heeft blijft u ook thuis.
 • Was vaak je handen.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 • Schud geen handen.
 • De regel om 1,5 meter afstand (2 armlengtes) te houden van anderen is komen te vervallen. We vragen je te respecteren dat mede cursisten er voor kunnen kiezen waar mogelijk wel deze afstand aan te houden.

Healthcare-Academy Den Hoek zorgt ervoor dat:

 • Dit Corona protocol up-to-date blijft en bij alle betrokkenen bekend is.
 • De veiligheidsvoorschriften die in het gebouw gelden zichtbaar voor iedereen zijn opgehangen.
 • Deuren zoveel mogelijk openstaan, zodat deurhendels niet of zo min mogelijk hoeven te worden aangeraakt.
 • De ruimtes waar we met elkaar in werken goed en regelmatig worden geventileerd (openzetten buitendeur, ramen en gebruik plafondventilators).
 • Er voldoende papieren handdoekjes en desinfecterende middelen aanwezig zijn.
 • Het cursusmateriaal zoveel mogelijk digitaal wordt aangeboden (in plaats van de cursusmappen), om risico’s te vermijden.
 • Ruimtes en materialen regelmatig worden gereinigd. Alle oppervlakken en objecten (bijv. werkoppervlakken, toetsenborden, tafels, stoelen, uitrustingsstukken, deurkrukken, koffiemachines en andere objecten), worden regelmatig gereinigd, vooral als ze door veel mensen worden aangeraakt.
 • Kopjes, glazen, borden of keukengerei worden na gebruik in de afwasmachine gereinigd.

Maatregelen waar de docenten voor zorgen

De docent:

 • Volgt in de eerste plaats alle algemene regels zoals hierboven vermeld.
 • Zal de te leren technieken zo toepassen dat het directe contact tussen personen tot een minimum wordt beperkt.
 • Controleert zelf de presentielijst en vult deze zelf in.
 • Houdt tijdens de cursus de controle op de geldende voorzorgmaatregelen.
 • Vraagt aan het eind van de les om alle persoonlijke items mee te nemen uit de ruimte en checkt of er niets is blijven liggen.
 • Ziet er op toe dat alle gladde oppervlakken die zijn aangeraakt of gebruikt na iedere les worden gedesinfecteerd, inclusief tafels, krukken enz. Dat geldt ook voor fysieke gereedschappen of lesmaterialen die tijdens de les zijn gebruikt.

Maatregelen waar iedere deelnemer voor verantwoordelijk is:

 • Volg in de eerste plaats al de algemene regels zoals hierboven vermeld!
 • Kom maximaal 5-10 minuten voor aanvang de locatie binnen.
 • Was je handen grondig bij het betreden van het gebouw en na het beëindigen van de les en gebruik de papieren handdoekjes. Raak in het gebouw zo min mogelijk oppervlakten aan.
 • Het gebruik van voorwerpen aanwezig in de keuken is beperkt. Breng bij voorkeur een eigen drinkfles mee, voorzien van eigen naam. Deze fles wordt alleen door uzelf gebruikt.
 • Geen fysiek contact tussen individuen bij begroeting of afscheid;
 • Voor de praktijklessen geldt dat er waar mogelijk individueel wordt gewerkt of in tweetallen. Beperk het aantal oefenpartners per dag tot maximaal 2 personen.
 • Persoonlijke elektronische apparaten zoals mobiele telefoons en tablets worden in principe niet gebruikt. Indien apparatuur toch gebruikt wordt, dan moeten de handen na elk gebruik worden gewassen en de apparatuur voor gebruik worden gereinigd.
 • Deelnemers die een mondmasker of veiligheidsbril willen dragen, mogen dit doen. De persoon is zelf verantwoordelijk voor het meebrengen van deze aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen. Raak uw gezicht of mondmasker niet aan als u er een gebruikt.