Lecher-antenne nascholingen medisch

Nascholingsdag voor cursisten van Lecher-antenne en Connectie-sensor: wordt ingeroosterd op 30 september 2022 van 12.00 uur t/m 17.30 uur. Deze dag zal in het teken staan van het uitwisselen van kennis en ervaringen, het delen van nieuwe inzichten, uitleg geven over nieuwe middelen. en voor de ‘Lecher-antenne cursisten’ is er de gelegenheid om kennis te maken met een nieuwe manier van meten m.b.v. de Lecher-antenne. Eric zal o.a. een lezing geven over zijn visie op de ‘energie van de nieuwe tijd’ en wat voor ontwikkelingen er zijn op het gebied van Informatiegeneeskunde. Thijs Tjaden en Theo Hooijer vertellen over het belang van energetische harmonie in je leef- en werkomgeving en wat je hier zelf aan kunt doen. De kosten voor deelname zijn 95,- euro. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via e-mail.

Lecher-antenne Themadag Acupunctuur: nog niet ingeroosterd.

Voor Lecher-antenne cursisten die zich willen verdiepen in het gebruik en toepassingen van de Lecher-antenne binnen de Acupunctuur/Chinese Geneeskunde.
De lesdag is vooral praktisch van opzet, met veel gelegenheid om met elkaar te oefenen. Enkele onderwerpen die aan bod komen:
• het leren doormeten van meridianen, cycli, substanties, ba-gang en pathogene indringers.
• het opsporen van exacte locaties van meridianen en specifieke punten m.b.v. Lecher-antenne
• het leren opzoeken en behandelen van punten m.b.v. Lecher-antenne
• U ontvangt de bijbehorende Lecher-antenne frequenties die betrekking hebben op de acupunctuur/tcm.
De lesdag wordt gegeven door Eric Laarakker en Annika ten Napel.

Lokatie: Cursusruimte Den Hoek, Bisschopsweg 2, 3732 HW De Bilt, Nederland.

Taal: Nederlands

Na afronding ontvangt u een deelnamecertificaat.

Prijs 165,- euro. Dit is inclusief koffie/thee faciliteiten en handouts. U ontvangt de bijbehorende Lecher-antenne frequenties die betrekking hebben op Acupunctuur.

Lecher-antenne nascholingsdag Manuele Therapieën/de wervelkolom: nog niet ingeroosterd.
Dit betreft een nascholingsdag voor Lecher-antenne cursisten die zich willen verdiepen in het gebruik en toepassingen van de Lecher-antenne binnen de Manuele Therapieën zoals chiropractie, osteopathie en overige technieken.

De lesdag is vooral praktisch van opzet, met veel gelegenheid om met elkaar te oefenen. Enkele onderwerpen die aan bod komen:

  • het leren doormeten van de wervelkolom (waaronder scannen, zoeken op PIF en blokkades, afzonderlijke onderdelen meten, interne invloeden op wervelkolom doormeten)
  • het kunnen opsporen van blokkades en PIF’s in de wervelkolom
  • Ondersteunende behandeling van evt blokkades en PIF’s in de wervelkolom m.b.v. Acu cream

De cursus is toegankelijk voor iedereen die de basiscursus de Lecher-antenne heeft afgerond en met een vooropleiding in Manuele therapieën (chiropractie, osteopathie etc).

Lokatie: Cursusruimte Den Hoek, Bisschopsweg 2, 3732 HW De Bilt, Nederland.

Taal: Nederlands

Na afronding ontvangt u een deelnamecertificaat.

Prijs 165,- euro. Dit is inclusief koffie/thee faciliteiten en handouts. U ontvangt de bijbehorende Lecher-antenne frequenties die betrekking hebben op de manuele therapieën.

De Lecher Antenne is een meetinstrument waarmee o.a. vitaliteit van weefsels en organen kan worden gemeten. U kunt met de Lecher-antenne exact bepalen wat de mate van gezondheid of pathologie van een orgaan of weefsel is. De Lecher-antenne is daarmee een zeer waardevol instrument in het gebruik van bijvoorbeeld acupunctuur en manuele therapieën. Ook kan de Lecher-antenne een bevestiging geven over de doeltreffendheid van bepaalde medicatie (w.o. homeopathische en fytotherapeutische medicatie) en de mate van werkzaamheid voorspellen.

We wijzen onze deelnemers zonder medische kennis en/of bevoegdheden er graag vooraf – en tijdens de cursus – op dat voor ons essentieel is dat ieder het instrument op integere wijze ter hand zal nemen en er op verantwoorde wijze mee aan de slag gaat. Bent u geen (dieren)arts, ga dan geen medische diagnoses stellen/uitspraken doen die u niet hoort te doen. Is er een (vermoeden van) een medisch probleem, stuur dan door naar iemand die bevoegd is de cliënt/patiënt te behandelen. Als u dit in acht neemt, dan kunnen juist zowel de Lecher-antenne als de Connectie-sensor zeer waardevolle instrumenten zijn en een verrijking brengen in uw dagelijkse praktijk.