Lecher-antenne cursus

De Lecher-antenne cursus wordt jaarlijks in het najaar georganiseerd. We hebben gekozen voor een flexibele modulaire opzet, waarbij het leren meten met de Lecher-antenne centraal staat. De klassikale lessen zijn interactief, waarbij theorie en praktijk op een dynamische wijze met elkaar worden afgewisseld. Basis, module I, 4 lesdagen: vrijdag 8 en zaterdag 9 september, vrijdag … Meer lezen over Lecher-antenne cursus