Lecher-antenne cursus

De eerstvolgende Lecher-antenne cursus wordt in het najaar van 2023 georganiseerd. We hebben gekozen voor een flexibele modulaire opzet, waarbij het leren meten met de Lecher-antenne centraal staat. De klassikale lessen zijn interactief, waarbij theorie en praktijk op een dynamische wijze met elkaar worden afgewisseld. Basis, module I, 4 lesdagen: vrijdag 8 en zaterdag 9 … Meer lezen over Lecher-antenne cursus