Connectie-sensor

De Connectie-sensor is een instrument waarmee subtiele stralingen en energetische velden zijn te registreren, die voor de meeste mensen niet zintuiglijk waarneembaar zijn. De energie om ons heen is dus te testen. Hier zijn geen occulte, bovennatuurlijke of paranormale gaven voor nodig. Dat er minieme elektrische stroompjes over onze huid lopen is bekend (ECG, EEG) en dat magnetische velden storend werken op gevoelige apparatuur en gezondheid is ook bekend.

Met behulp van meetmethoden als Lecher-antenne, biosensor, VAS (vasculair autonoom signaal), electro acupunctuur en kinesiologie, zijn de verschillende vormen van energie te bepalen, zowel kwantitatief, kwalitatief als de plaats waar deze energie zich bevindt. Nadeel van de meeste energetische meetmethoden is dat de metingen subjectief zijn. Betrouwbaarheid en uitkomsten zijn dus sterk afhankelijk van de persoon die de metingen verricht. Vanuit zijn behoefte aan een objectiever en tegelijkertijd fijngevoeliger en zuiverder instrument, heeft Eric Laarakker de Connectie-sensor ontwikkeld.

De Connectie-sensor wordt in de praktijk veel gebruikt om een voudig en accuraat voeding en supplementen te testen. Ook kun je met de Connectie-sensor je diagnose verfijnen en gerichte keuzes maken in de behandelroute. Daarnaast kun je met de Connectie-sensor ook het lichaam energetisch behandelen.

De Connectie-sensor werkt zeer effectief in aanvulling op holistische therapievormen zoals acupunctuur, manuele therapieën, homeopathie en fytotherapie. Je kunt bijvoorbeeld heel nauwkeurig energetische verstoringen, blokkades, pijnpunten en overige therapeutische punten lokaliseren en behandelen. Of bij klachten ten gevolge van bijvoorbeeld verkeerde voeding, kun je testen welke voeding en/of supplementen wel/niet geschikt zijn. Kortom, de Connectie-sensor is in handen van een kundig beoefenaar een zeer effectief inzetbaar instrument binnen de holistische geneeskunde.

De Connectie-sensor is een bio-energetisch meetinstrument. Hiermee wordt bedoeld dat je met de Connectie-sensor de verschillende vormen van energie kunt bepalen – zowel kwantitatief, kwalitatief als de plaats waar deze energie zich bevindt. Dit is te bepalen voor alle soorten en concepten van energie; van chakra’s en Qi (ook geschreven als Chi of Ki) tot de trilling die uitgaat van vaste materie zoals je fysieke organen.

In de diverse literatuur komen verschillende concepten voor over energie, energiestromen (zoals de concepten van Qi en van de Chakra’s) en hun rol betreffende gezondheid en bewustzijn. In deze cursus laten we je zien dat al deze vormen van energie door elkaar lopen, elkaar versterken, overlappen of elkaar overkoepelen.

In de Connectie-sensor cursus leer je op eenvoudige wijze te testen en te behandelen met behulp van de Connectie-sensor.Je leert te werken met verschillende concepten van energie die zich in drie verschillende lagen rond het lichaam bevinden. Ook maak je kennis met de Vijf Elementenleer en Back shu punten vanuit de Oosterse Geneeskunde. En verder bespreken we de invloed van hoogfrequente stoorvelden, omdat dit van invloed kan zijn op het al dan niet slagen van je therapie.

De cursus is vooral praktisch gericht met veel oefen gelegenheid, om vaardigheden in het werken met de Connectie-sensor op te doen.