Connectie-sensor

De Connectie-sensor is een instrument waarmee subtiele stralingen en energetische velden zijn te registreren, die voor de meeste mensen niet zintuiglijk waarneembaar zijn. De energie om ons heen is dus te testen. Hier zijn geen occulte, bovennatuurlijke of paranormale gaven voor nodig. Dat er minieme elektrische stroompjes over onze huid lopen is bekend (ECG, EEG) en dat magnetische velden storend werken op gevoelige apparatuur en gezondheid is ook bekend.
Nadeel van de meeste energetische meetmethoden is dat de metingen subjectief zijn. Betrouwbaarheid en uitkomsten zijn dus sterk afhankelijk van de persoon die de metingen verricht. Vanuit zijn behoefte aan een objectiever en tegelijkertijd fijngevoeliger en zuiverder instrument, heeft Eric Laarakker de Connectie-sensor ontwikkeld.
Met behulp van meetmethoden als Lecher-antenne, biosensor, VAS (vasculair autonoom signaal), electro acupunctuur en kinesiologie, zijn de verschillende vormen van energie te bepalen, zowel kwantitatief, kwalitatief als de plaats waar deze energie zich bevindt. 

Gebruik in de praktijk
De Connectie-sensor wordt in de praktijk veel gebruikt om eenvoudig en accuraat voeding en supplementen te testen. Ook kan er met de Connectie-sensor een diagnose verfijnt worden en gerichte keuzes gemaakt in de behandelroute. Daarnaast kan er met de Connectie-sensor ook het lichaam energetisch behandeld worden.

De Connectie-sensor werkt zeer effectief in aanvulling op holistische therapievormen zoals acupunctuur, manuele therapieën, homeopathie en fytotherapie. Er kan bijvoorbeeld heel nauwkeurig energetische verstoringen, blokkades, pijnpunten en overige therapeutische punten gelokaliseerd en behandeld worden. Verder kan er bij klachten ten gevolge van bijvoorbeeld verkeerde voeding, getest worden welke voeding en/of supplementen wel/niet geschikt zijn.
Kortom, de Connectie-sensor is in handen van een kundig beoefenaar een zeer effectief inzetbaar instrument binnen de holistische geneeskunde!

Bio-energetisch meetinstrument
De Connectie-sensor is een bio-energetisch meetinstrument. Hiermee wordt bedoeld dat er met de Connectie-sensor de verschillende vormen van energie bepaald kunnen worden, zowel kwantitatief, kwalitatief als de plaats waar deze energie zich bevindt. Dit is te bepalen voor alle soorten en concepten van energie; van chakra’s en Qi (ook geschreven als Chi of Ki) tot de trilling die uitgaat van vaste materie zoals de fysieke organen.

In de diverse literatuur komen verschillende concepten voor over energie, energiestromen (zoals de concepten van Qi en van de Chakra’s) en hun rol betreffende gezondheid en bewustzijn.

Connectie-sensor cursus
In de Connectie-sensor cursus gaan we op eenvoudige wijze leren te testen en te behandelen met behulp van de Connectie-sensor.
U gaat leren werken met verschillende concepten van energie die zich in drie verschillende lagen rond het lichaam bevinden. Ook wordt er kennis gemaakt met de Vijf Elementenleer en Back shu punten vanuit de Oosterse Geneeskunde.
Verder bespreken we ook de invloed van hoogfrequente stoorvelden, omdat dit van invloed kan zijn op het al dan niet slagen van de therapie.

De cursus is vooral praktisch ingericht met veel oefen gelegenheid, om zo vaardigheden in het werken met de Connectie-sensor op te doen.
Benieuwd wanneer de volgende Connectie-sensor cursus is? Ga dan snel naar onze agenda!

Winkelwagen
Scroll naar boven