Privacy- en cookiesverklaring

[print-me]Klik op de bovenstaande print button om de Privacyverklaring te printen.
klik hier om de privacyverklaring te downloaden

 

 

Healthcare-Academy Den Hoek respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat u uw persoonsgegevens aan ons kunt toevertrouwen.

Tijdens uw contacten met Healthcare-Academy Den Hoek worden bepaalde gegevens van u verzameld en verwerkt. Aangezien u als persoon te identificeren bent aan de hand van deze gegevens, zijn deze gegevens ‘persoonsgegevens’.

Alle info over welke persoonsgegevens Healthcare-Academy Den Hoek verwerkt en hoe wij hier op een correcte manier mee omgaat, kunt u hieronder terugvinden.

Deze Privacy statement & policy is van toepassing op alle persoonsgegevens die Healthcare-Academy Den Hoek van u verzamelt en verwerkt.

Door gebruik te maken van de (mobiele) website en andere producten en diensten van Healthcare-Academy Den Hoek, gaat u ermee akkoord dat deze Privacy statement & policy van toepassing is op de door Healthcare-Academy Den Hoek verwerkte persoonsgegevens.

Healthcare-Academy Den Hoek behoudt zich het recht voor om deze Privacy statement & policy te allen tijde te wijzigen. De van toepassing zijnde versie kunt u steeds op de website van Healthcare-Academy Den Hoek terugvinden.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Healthcare-Academy Den Hoek verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Gegevens die u rechtstreeks aan Healthcare-Academy Den Hoek verstrekt;
 • Identificatie- en contactinformatie: naam, voornaam, adres en woonplaats, e-mailadres, telefoon- of gsm-nummer, beroep of opleiding, vakvereniging waarbij u bent aangesloten, of u gebruik wenst te maken van betaling in termijnen, akkoord met de annuleringsvoorwaarden (ja/nee), akkoord met het ontvangen van de nieuwsbrieven (ja/nee);
 • Klachten of feedback via onze support kanalen omtrent uw ervaring met Healthcare-Academy Den Hoek, opmerkingen, suggesties, getuigenissen en alle andere feedback;
 • Andere gegevens en inhoud die door u zelf uitgewisseld, gecommuniceerd en gedeeld wordt via de Healthcare-Academy Den Hoek (mobiele) website;
 • Gegevens die u verstrekt door het gebruik van de (mobiele) website of rechtstreeks aan Healthcare-Academy Den Hoek verzonden emails;
 • Wanneer u gebruik maakt van de (mobiele) website van Healthcare-Academy Den Hoek, kan de volgende informatie verwerkt worden: gegevens die u zelf invoert op de website en andere gegevens waar u healthcare-Academy Den Hoek toegang toe verleend heeft.

Gegevens uit andere bronnen
Healthcare-Academy Den Hoek kan tevens gegevens via andere bronnen verzamelen en verwerken, zoals via sociale media. Op het gebruik van sociale mediakanalen zullen de regels en voorkeurinstellingen van deze aanbieders van toepassing zijn, zowel op u als op Healthcare-Academy Den Hoek.

Op de Healthcare-Academy Den Hoek website kunnen links naar andere websites staan. Deze websites worden niet beheerd door Healthcare-Academy Den Hoek en kunnen een eigen privacyverklaring of –beleid hebben. Healthcare-Academy Den Hoek raadt u nadrukkelijk aan deze te lezen en kan geen verantwoordelijkheid nemen voor deze websites van derden.

U bent niet verplicht uw gegevens te verstrekken aan Healthcare-Academy Den Hoek of akkoord te gaan met de verwerkingen. Niettemin zal het in bepaalde gevallen noodzakelijk zijn om persoonsgegevens mee te delen aan Healthcare-Academy Den Hoek (zoals onder andere naam, adres, e-mailadres, …), zodat een correcte dienstverlening kan plaatsvinden en de van toepassing zijnde wetgeving nageleefd kan worden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers, behalve wat nodig is voor de verwerking van de dienst/product levering.

Waarom we gegevens nodig hebben
Healthcare-Academy Den Hoek verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • het verwerken van uw inschrijving en het afhandelen van uw betaling;
 • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • verzenden van mailingen en/of brochures, nadat u daar toestemming voor heeft verleend, waarbij u bij iedere mailing die wordt verstuurd de gelegenheid geboden krijgt zich uit de mailinglijst uit te schrijven;   
 • het kunnen verstrekken van informatie aan vakverenigingen waartoe Healthcare-Academy Den Hoek wettelijk verplicht is (zoals de door u op iedere bijgewoonde cursusdag ondertekende presentielijst);
 • het personaliseren van de aan u te leveren producten en/of diensten en de bijbehorende ondersteunende diensten, gebruiksinformatie, service berichten of andere hieraan gerelateerde (elektronische) berichten;
 •  de naleving van de op Healthcare-Academy Den Hoek van toepassing zijnde regelgeving in de meest brede zin.

Geautomatiseerde besluitvorming
Healthcare-Academy Den Hoek neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Healthcare-Academy Den Hoek) tussen zit.

Hoe lang we gegevens bewaren
Healthcare-Academy Den Hoek zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw personalia en adresgegevens worden maximaal 15 jaar bewaard in Idexx Animana, zodat wij uw gegevens beschikbaar hebben indien u opnieuw gebruik wilt maken van onze diensten.

Delen van persoonsgegevens met anderen
Healthcare-Academy Den Hoek verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Healthcare-Academy Den Hoek blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Naam organisatie Gegevensverwerking

 • Idexx Animana opslag persoonsgegevens t.b.v. financiële administratie
 • Vier Accountants naam cliënt in financiële administratie t.b.v. opstellen jaarcijfers
 • Rabobank naam en bankrekeningnummer indien een betaling van een klant teruggeboekt moet worden en t.b.v. het verwerken van het betalingsverkeer
 • Google Analytics Recaptcha, t.b.v. beveiliging website m.b.t. robots. U kunt meer lezen over hoe Google uw persoonlijke gegevens gebruikt: https://policies.google.com/privacy?hl=nl. U kunt zich hier ook voor Google Analytics afmelden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 • YourMailingListProvider Naam en email-adres t.b.v. versturen digitale nieuwsbrief
 • YourHosting de persoonsgegevens in contact- en inschrijfformulieren;
  t.b.v. hosting website database & opslag backup website;
 • Google Forms naam, emailadres en antwoorden tbv digitale evaluaties van cursus-activiteiten

Indien uw toestemming wettelijk is vereist of wij van mening zijn dat uw toestemming afhankelijk van de omstandigheden gepast is, zullen we deze toestemming steeds vragen voordat we uw persoonsgegevens delen of doorsturen. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend vrijgegeven in overeenstemming met deze Privacy statement & policy en/of indien dit wettelijk is vereist. In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Healthcare-Academy Den Hoek uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Healthcare-Academy Den Hoek zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te verbeteren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Healthcare-Academy Den Hoek. U kunt een verzoek tot inzage, verbetering, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@healthcare-academy.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Healthcare-Academy Den Hoek wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons                  

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
Healthcare-Academy Den Hoek gebruikt alleen technische en functionele cookies, voor de optimale werking van de website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Healthcare-Academy Den Hoek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  Zowel op technisch als op organisatorisch vlak worden de nodige maatregelen getroffen om een voldoende beveiligingsniveau te voorzien. Internet-datatransmissies, zowel bekabeld als draadloos, kunnen echter niet gegarandeerd 100% veilig zijn, en als gevolg daarvan kunnen we de veiligheid van informatie die u naar ons stuurt, inclusief persoonlijke gegevens, niet volledig garanderen; dienovereenkomstig erkent u dat u dit op eigen risico doet. 

Wij beschikken over een protocol datalekken. Als u de indruk heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@healthcare-academy.nl  

Minderjarigen (kinderen jonger dan 16 jaar)
Healthcare-Academy Den Hoek verzamelt of verwerkt nooit bewust persoonsgegevens van minderjarigen zonder toestemming van een ouder of voogd, die gegeven moet worden om de producten, diensten, (mobiele) website van healthcare-Academy Den Hoek te gebruiken en om daarna de rechten met betrekking tot de gegevens van de minderjarige uit te oefenen.

Indien persoonsgegevens van minderjarigen te goeder trouw toch verwerkt zouden worden, zal Healthcare-Academy Den Hoek deze zo snel mogelijk na kennisname hiervan wissen uit haar bestanden.

Winkelwagen
Scroll naar boven

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten