Klachtenprocedure

Healthcare-academy Den Hoek streeft ernaar kwalitatieve opleidingen en lezingen te organiseren op professionele wijze en in nauw contact met cursisten, docenten, vakverenigingen en andere nauw betrokkenen.
Als er klachten zijn, proberen we dat dat in goed overleg met de betrokken partijen op te lossen. Mocht dat niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kan er een klacht worden ingediend die door een onafhankelijke commissie zal worden beoordeeld.

Als cursist heeft u de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen de uitkomst uit het overleg na uw melding, de uitkomst van de behandeling van de klacht of anderszins. Daarvoor geldt namelijk de beroepsregeling van AN-i, welke als onafhankelijke partij uw beroep onderzoekt en daarover een bindend advies geeft. Deze beroepsregeling wordt volledig uitgewerkt op de website www.beroepsregeling.nl .

klik hier als u meer wilt lezen over de klachtenprocedure

Download klachtenformulier HCA Den Hoek

Winkelwagen
Scroll naar boven