Seminar leven in harmonie in een wereld van uitdagingen op zondag 15 mei 2022

levenskunst via de universele wijsheid

In samenwerking met de Ignoramus Academie organiseren we op 12 april (introductie webinar) en 15 mei 2022 (seminar van 10 – 16.30 u) een dag vol bezieling, inspiratie, verbinding en een nieuw toekomstgericht perspectief.

Hoe kunnen we de verbinding met onszelf, met het leven en de wereld herstellen? Om te weten hoe we een leven in harmonie en balans kunnen leiden moeten we terugkeren naar de bijna vergeten menselijke wijsheid. We moeten opnieuw aansluiting vinden bij de universele wetmatigheden van het leven zodat we leren in harmonie te leven met alles om ons heen. Maar ook opdat we kunnen ontdekken wie we zijn en wat we hier te doen hebben op aarde.

Sta open voor concrete initiatieven waarin je durft te kiezen voor een ommekeer die gebaseerd is op vrijheid en liefde. Laat ons waardevolle informatie verzamelen en klaar leggen voor een duurzame wereld die straks kan open bloeien en waar iedereen ten volle de kans krijgt het beste en mooiste in zichzelf aan bod te laten komen.

Iedereen kan een concrete bijdrage leveren om samen een positieve energie te creëren die een nieuw bewustzijn op gang kan brengen. Een toekomstgerichte keuze die vanuit persoonlijke verantwoordelijkheid en echte gemeenschapszin vertrekt om NU praktische mogelijkheden samen te brengen.

Laat je verwonderen door hoopvolle informatie en toekomst gerichte initiatieven die meteen toepasbaar zijn in de opbouw van een harmonische wereld die meer en meer aansluiting heeft met ons echt diepste verlangen.

Verder lezen…